-->

Cách Tải File Quá Giới Hạn Tải, Quá Nhiều Người Tải Trong 24h Trên Google Drive

Cách Tải File Quá Giới Hạn Tải, Quá Nhiều Người Tải Trong 24h Trên Google Drive

Google Drive là dịch vụ của google dùng để chia sẻ các file lớn nhất hiện nay mà con được miễn phí dung lượng rất cao nữa. Người sử dụng c...
September 02, 2018
Xem thêm:
Tổng Hợp Cách Sữa Lỗi Khi Cài Đặt Game
Cách sữa lỗi không tải được file với link Google Drive
Cách Tải File Quá Giới Hạn Tải, Quá Nhiều Người Tải Trong 24h Trên Google Drive
Google Drive là dịch vụ của google dùng để chia sẻ các file lớn nhất hiện nay mà con được miễn phí dung lượng rất cao nữa. Người sử dụng có thể chia sẻ file trên Google Drive miễn phí, chia sẽ file của bạn cho mọi người. Tuy nhiên tính năng tải file hoặc xem file của bạn chia sẻ file trên Google Drive cũng sẽ gặp vài sự cố khi có quá nhiều người tải cùng 1 ile bất kỳ thì bạn có thể bị cấm 24 tiếng tải file quá giới hạn đó... Và hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn cách tải file trên Google Drive bị như trên.

Cách Tải File Quá Giới Hạn Tải, Quá Nhiều Người Tải Trong 24h Trên Google Drive

Bước 1: Đâu tiên mình sẽ ví dụ 1 link Google Drive này. Mình vào tải thì nó sẽ nhu sau. Bạn hay chú ý cái đoạn URl từ uc?id= Đến &. Bạn hay sao chep hết toàn bộ cái đó
Cách Tải File Quá Giới Hạn Tải, Quá Nhiều Người Tải Trong 24h Trên Google Drive
Bước 2: Bạn thay cái ID vừa sao chép được vào  phần xxx của URL dưới đây
drive.google.com/file/d/xxx/view
 Bước 3: Bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản google của mình và vào cái link nảy bạn vừa thêm ID vào VD: "drive.google.com/file/d/1CSXKIOn3NeUeiXYlYbOJi1RQGmv6v3pW/view". Khi đã vào link đó thì bạn bấm vào "... chọn Thêm đấu sao" như ảnh bên dưới đây
Cách Tải File Quá Giới Hạn Tải, Quá Nhiều Người Tải Trong 24h Trên Google Drive

Bước 5: Bạn truy cập vào trang Google Drive và vào phần "Được gắn đấu sao". Khi đã vào phần đó rồi thì bạn bấm chuột phải vào file mình vừa "Thếm đấu sao chọn Tạo bản sao"
Cách Tải File Quá Giới Hạn Tải, Quá Nhiều Người Tải Trong 24h Trên Google Drive
Khi đã bấm vào "Tạo bản sao" thì bạn đợi trong giây lát thì nó sẽ tạo ra một bạn sao như thế nay bạn chỉ cần bấm chuột phải vào file đó và chọn "Tải xuống"
Cách Tải File Quá Giới Hạn Tải, Quá Nhiều Người Tải Trong 24h Trên Google Drive
Khi đó nó sẽ hiện ra một cái bản bạn tiếp tục chọn "Vẫn tải xuống"
Cách Tải File Quá Giới Hạn Tải, Quá Nhiều Người Tải Trong 24h Trên Google Drive
Thế là xong. Chúc các bạn thành công !

Nếu có pass ae nhập thử các pass này:fullcrackpc, igg-games.com, tructiepgames, full crack, khogameoffline, congtruongit.com

Cách Tải File Quá Giới Hạn Tải, Quá Nhiều Người Tải Trong 24h Trên Google Drive Cách Tải File Quá Giới Hạn Tải, Quá Nhiều Người Tải Trong 24h Trên Google DrivePhạm Ngọc Mạnh8.8stars based on9reviews Google Drive là dịch vụ của google dùng để chia sẻ các file lớn nhất hiện nay mà con được miễn phí dung lượng rất cao nữa. Người sử dụng c...